Thông báo, thông tin cho CB-VC-NLĐ
Tất cả thông báo, thông tin cho sinh viên
Tất cả thông báo, thông tin cho học viên
Thông tin về việc làm, thực tập...

Khai báo y tế - Quận 5

Image
Image

Khai báo y tế - Thủ Đức, Dĩ An

Image

KẾ HOẠCH

CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2016 -2020
hcmus2.jpg
Giới thiệu

Năm 1996, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được chính thức thành lập theo quyết định 1236/GDĐT của Bộ GD&ĐT ngày 30/3/1996 trên cơ sở tách ra từ Trường Đại học Tổng hợp TP. HCM để tham gia vào Đại học Quốc gia TP.HCM.

Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2106 -2020 tại đây

TẠP CHÍ KHOA HỌC

Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ

Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ

Biomedical Research and Therapy

Biomedical Research and Therapy

Progress in Stem Cell

Progress in Stem Cell

Giới thiệu Xổ số Miền Nam cung cấp các giải pháp hệ thống CNTT sáng tạo và các dịch vụ giá trị gia tăng cho người dùng xổ số thể thao và xổ số phúc lợi Việt Nam. Với các sản phẩm và công nghệ xuất sắc, Xổ số Miền Nam đã đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh chóng của ngành truyền thông và phát triển kinh tế Việt Nam. Dự đoán và hỗ trợ bội số ngôn ngữ và tích hợp nhiều website ngành game và giải trí Việt Nam.

Image

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.